Praktiskt för dig som är nyinflyttad

Hej Granne! Vi hoppas att du känner dig varmt välkommen till din lägenhet och vårt
stora härliga kollektivhus! Kanske har du nyss flyttat in eller strax är på gång! Vi vet att det är mycket som är nytt och omtumlande vid en flytt. Här är några tips som underlättar för dig praktiskt och för att komma in i huset

Betala din medlemsavgift

När du betalat medlemsavgiften kommer du att få ett medlemskort. Med det har du möjlighet att t ex boka föreningens gemensamma resurser och har rösträtt på stormöten. Medlemsavgiften är viktig för att vi ska kunna fylla huset med innehåll och aktivitet, t ex genom möbler och utrustning.

Du som bor i trygghetsboende, är sjuk eller har funktionsvariation får gärna betala medlemsavgift och samma tillgång till husets resurser som alla andra. Du deltar efter förmåga.

Det går bra att betala antingen via Swish 123 499 33 90, eller bankgiro 327-9007. Ange för- och efternamn på betalande medlemmar samt trapp i meddelandefältet. Det går också att bara ange medlemsnummer om du redan har ett. Medlemskort behöver användas vid t ex bokning. Om du inte fått kortet på posten inom någon vecka kan du kontakta kassören. Läs om hur dina personuppgifter hanteras här.

Hjälp till att skapa en bilfri utemiljö runt huset

Stora delar av huset går inte att nå med bil då det omges av cykelvägar och lekyta för glada barn. Även om du har parkeringstillstånd är det absolut inte tillåtet att köra bil på cykelvägar. Inte ens vid inflytt. Vi jobbar aktivt för att skapa en bilfri utemiljö runt huset för att alla ska ha en säker miljö att vistas i. Det handlar inte om att du som enskild bilförare inte kör försiktigt, utan om att våra beteenden skapar normer för andra. Hänvisa leveranser av mat mm till huvudentrén vid Föreningsgatan 39. Det blir både säkrare och går snabbare. Ringa gärna Dukaten 013-205410 om bilar står felparkerade.

Låna lastvagnar vid transportbehov

Vid inflytt eller annat transportbehov behöver du alltså parkera vid Föreningsgatan 49 eller 39. Vi i föreningen har ett antal mycket effektiva flyttvagnar (ikea-style) som du kan låna. Det skall finnas två gröna vagnar och bokningslista i 53:ans tvättstuga, och en röd vagn med bokningslista i 59:ans tvättstuga. Vi är många som använt dom vi flyttar och kan intyga att det går alldeles utmärkt. Det blir faktiskt lättare att rulla saker längre än att bära en kortare sträcka.

Låna borrhammaren!

Skriv upp dig på några värdskapspass!

Kolla på översiktslistan i ditt trapphus och skriv upp i kalendern när det är din trapps tur. När värdskapslistan kommer upp skriver du upp dig på det pass som passar dig bäst. När det är din tur kan du fråga en granne, din fadder eller nån i styrelsen om du är osäker.

Håll koll på när det händer saker!

Kolla på listan i ditt trapphus och uppdatera dig om datum för att fixa måndagsmat, fixardagar och värdskap och annat – skriv upp i din kalender!

Andra ställen för att ha koll är

Delta i måndagsmaten!

Måndagsmat blir det om man blandar grannar, glädje, råvaror och storkök. Det
är många olika saker som behöver göras, så alla kan göra något. Det ska
bestämmas recept, handlas, annonseras, förberedas, lagas, tas betalt, serveras, städas och diskas. Ett toppensätt att lära känna grannar och känna sig produktiv på samma gång!

Kom på Fixardagarna!

Fixardagarna sker oftast tredje lördagen och söndagen i april samt tredje lördagen
i september, om det inte är påskafton eller liknande. Styrelsen informerar i god tid. Du förväntas delta efter förmåga.

Gå med i en arbetsgrupp som du gillar!

Engagera dig i något du intresserar dig för! Annars kan du starta en egen grupp på ett stormöte.

Var med på viktiga möten!

På stormöten som som är några gånger per år fattas beslut som rör dig och när närmiljö. Skriv motioner om du har förslag. Kom – ofta bjuds på fika och trevliga bekantskaper!

Fråga!

Det är så mycket här som är nytt hela tiden! Prata med grannar, fråga på facebook, eller skicka dina frågor till info@stolplyckan.se eller styrelsen@stolplyckan.se.

Läs gamla Stolpistidningar

Stolplyckans tidning som funnits i många år innehåller många intressanta reportage och intervjuer – en guldgruva för att lära känna husets och invånarnas historia. Här kan du verkligen få en fördjupad känsla för huset. Om du inte hittar tidningar, kan du höra med styrelsen eller tidningsgruppen om du kan få låna en uppsättning från arkivet.