GDPR

Föreningen måste ha en medlemsförteckning för att kunna bedriva sin verksamhet. Förteckningen lagras digitalt och innehåller uppgifter om medlemmarnas namn, adress samt inbetalt belopp. Uppgifterna används inom föreningen för att tillverka medlemskort och för annan nödvändig administration. Datafilen är krypterad och lösenordsskyddad. De digitala uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för föreningens verksamhet. Du har rätt att få ett registerutdrag för att se dina registrerade uppgifter. Om någon uppgift skulle vara felaktig kommer föreningen att rätta till detta på din begäran. Hör av dig till styrelsen isåfall.