Du som bor i stöd- eller trygghetsboende

Du som bor i stöd- eller trygghetsboende eller har funktionsvariation får gärna betala medlemsavgift och precis samma tillgång till alla föreningens resurser som alla andra. Du deltar efter förmåga.