Att ta beslut, påverka och engagera dig

Föreningen

När du flyttar hit blir du samtidigt medlem i en demokratisk och ideell förening som heter Kollektivhusföreningen Stolplyckan. Det står i ett särskilt kontrakt som du skriver på när du flyttar hit.

Det är jättebra – för då kan du tillsammans med oss som bor här vara med och bestämma över alla resurser som vi delar med varandra. T ex vad de gemensamma rummen ska användas till, vilka saker som ska finnas i rummen och vilka aktiviteter vi ska ha i föreningen.

Du kan tänka att rummen är tomma när de hyrs av dig och att vi tillsammans genom föreningen har köpt in och äger sakerna i rummen (vilket dock inte alltid är sant dock). Genom föreningen beslutar vi tillsammans hur vi ska ta hand det vi hyr och äger tillsammans. Hur rummen ska användas, vad vi hittar på tillsammans och vilka saker som finns kan ändras om vi kommer överens om det i vår förening.

Förväntningar på dig

Vissa aktiviteter är så viktiga för husets överlevnad att du förväntas delta och bidra. För dig som bor i ”vanlig” kollektivhuslägenhet förväntas detta av dig idag:

Delta i Måndagsmaten – vår kooperativa restaurang på måndagar. Husets hjärta och den mest grundläggande sociala arenan.

Delta i Värdskap – för tillgång och tillsyn av gemensamma rum. Du är då tillgänglig i huset för att ta emot bokningar och släppa in grannar i olika rum, och också att kolla att det ser ok ut efteråt.

Delta i Fixardagar – för att ta ditt förvaltningsansvar för rummen och ta hand om sakerna vi äger tillsammans. Två helger per år är det Fixarhelger. Bra tillfälle för barn och vuxna att utvecka sin kärlek till huset.

Betala medlemsavgift – för att vi ska kunna bevara och förnya. Hur stor avgiften är beror på vad vi beslutar i föreningen. 2022 är den minst 150 kr/vuxen och 1 kr om man är 10-17 år.

Delta i Demokratin – för att kunna acceptera besluten vi tar och inte husets blir främmande för dig krävs att du är en aktiv föreningsmedlem och håller koll på stora frågor.

Du bidrar alltid efter din förmåga och funktionsvariation. Det innebär att du alltid kan göra något, men kanske inte alltid.

Föreningen hjälper dig att genomföra dina idéer

Föreningens mål är att uppmuntra aktiviteter och verka för goda relationer grannar emellan. Har du en idé som strävar åt samma håll? Då vill föreningen gärna hjälpa dig att förverkliga den! I föreningens styrelse eller i många av arbetsgrupperna finns mycket erfarenhet.

Stora beslut tar vi tillsammans på stormöten

Stormötet är husets högsta beslutande organ, ungefär som Riksdagen i Sverige. Alla som är betalande medlemmar har rösträtt. Allas röst är lika värd. Har du förslag till beslut (motion) på detta möte bör du skicka in dom till styrelsen i god tid.

Stadgarna är föreningens “grundlag”. Här finns bestämmelser t ex om vad föreningens mål är, vilka rättigheterna medlemmarna har och hur stormöten ska kallas till.