Att ta beslut, påverka och engagera dig

Föreningen

Att flytta hit innebär samtidigt att du blir medlem i en demokratisk och ideell förening som heter Kollektivhusföreningen Stolplyckan. Det står i ett särskilt kontrakt som du skriver på när du flyttar hit.

Denna förening gör att vi kan ta beslut om resurser som vi delar med varandra. T ex vad de gemensamma rummen ska användas (regler för bokning, osv), vilka saker som ska finnas i rummen och vilka aktiviteter vi ska ha i föreningen.

Du kan tänka att rummen är tomma när de hyrs av dig och att vi tillsammans genom föreningen har köpt in och äger sakerna i rummen (vilket dock inte alltid är sant dock). Genom föreningen beslutas hur vi tar hand det vi hyr och äger tillsammans. Hur rummen får användas och vilka saker som finns kan ändras om vi kommer överens om det i vår förening.

Likaså kan de aktiviteter vi har kommit överens om ändras. Vissa aktiviteter är så viktiga för husets överlevnad att du förväntas delta och bidra. För dig som bor i ”vanlig” kollektivhuslägenhet och har tillräckligt funktionsnivå förväntas detta av dig idag:

Måndagsmat – för att hålla husets hjärta och mest grundläggande sociala arena levande.

Värdskap – för tillgång och tillsyn av gemensamma rum.

Fixardagar – för att ta ditt förvaltningsansvar för rummen och ta hand om sakerna vi äger tillsammans.

Betala medlemsavgift – för att vi ska kunna bevara och förnya. Hur stor avgiften är beror på vad vi beslutar i föreningen. 2021 är den 150 kr/vuxen och 1 kr om man är 10-17 år.

Demokratin – för att kunna acceptera besluten vi tar och inte husets blir främmande för dig krävs att du är en aktiv föreningsmedlem och håller koll på stora frågor.

Stöd för dina idéer

Föreningens mål är att uppmuntra aktiviteter och verka för goda relationer grannar emellan. Har du en idé som strävar åt samma håll? Då vill föreningen gärna hjälpa dig att förverkliga den! I föreningens styrelse eller i många av arbetsgrupperna finns mycket erfarenhet.

Stormöten

Stormötet är husets högsta beslutande organ, ungefär som Riksdagen i Sverige. Alla som är betalande medlemmar har rösträtt. Allas röst är lika värd. Har du förslag till beslut (motion) på detta möte bör du skicka in dom till styrelsen i god tid.

Stadgarna är föreningens “grundlag”. Här finns bestämmelser t ex om vad föreningens mål är, vilka rättigheterna medlemmarna har och hur stormöten ska kallas till.