Aktiviteter & Arbetsgrupper

Skrolla ner eller klicka för att läsa om Måndagsmaten, Fixardagar, rdskap, Innebandy, Tidningsgruppen, Återbruksgruppen, Cafégruppen, Keramikgruppen, Hönsgruppen, Föräldragruppen, Odlingsgruppen, Infogruppen, Ateljégruppen, Gympagruppen, Gästrumsgruppen, Hagengruppen, Jubileumsgruppen, Kontorsgruppen, Styrelsen, Köksgruppen, Lastcykelgruppen, MatVarDag/KlubbKrubbgruppen, Superutdelarna, Musikgruppen, Pubgruppen, Snickisgruppen, Textilgruppen och Representantgruppen.

Måndagsmaten

Måndagsmaten är hjärtat i huset. Alla i huset är med i ett av flera matlag, bestående av ett eller flera trapphus som jobbar tillsammans. Det ger tillfälle att lära känna varandra. Du och dina grannar hjälps åt med planering, inhandling, matlagning och diskning.

Ditt matlag brukar ansvara för måndagsmaten ungefär tre gånger per termin. Om man vill bo i kollektivhus förväntas man delta i måndagsmaten på något sätt, även om man förstås inte kan alla gånger. Det är inte bara på måndagen du kan vara med – ofta lagas en del på söndagen, och receptskrivning, inventering och handling är lika viktigt. Alla andra måndagar i terminen är det andra trapphus som lagar mat som kan köpas av alla andra självkostnadspris i den stora matsalen. Hemma hos dig lagar du mat som vanligt.

Så här skriver matlagssamordnaren i verksamhetsberättelse 2020:

”I 40 år har vi i detta hus haft glädjen att varje måndag slå oss ner till dukat bord och äta tillsammans med våra grannar. Matlagandet organiseras i matlag baserat på de trapphus vi bor i. Du som ännu inte deltagit hälsas särskilt varmt välkommen att dyka upp – helt oanmäld – till måndagsmaten som serveras kl 18 i stora matsalen. Maten bekostas av de som äter, barnportion kostar 10 kronor och vuxenportion 30 kronor. Varje gång finns vegetariskt alternativ. Alla som bor på Föreningsgatan 35-59 är alltså välkomna och det går bra att ta med en gäst om så önskas. Det är såklart viktigt att vara på plats i god tid eftersom det ibland händer att maten tar slut. Är du där kl 18 kan du vara ganska säker.

Du som bor här förväntas bidra till ditt matlag genom att antingen hjälpa till med att förbereda, laga, handla råvaror, ta betalt, duka, informera eller städa och diska. Du som inte har förutsättningar för detta, men ändå önskar delta hälsas varmt välkommen att bidra till den goda stämningen!

Under 2020 hade vi pga corona endast ett fåtal gemensamma middagar under tidig våren.

Det ekonomiska målet med måndagsmaten är inte att gå med vinst utan att gå plus minus noll under året. Det är bättre att gå lite minus än att gå plus, ju godare mat vi lagar desto fler kommer och äter. Tumregeln att handla för runt 1500 gäller fortfarande.”

Fixardagar

För närvarande har vi fixardagar två gånger per år. Målet med fixardagarna är att tillsammans vårda och utveckla vår kärlek och relation till huset. Alla som hyr lägenhet här har ett förvaltningsansvar (googla vårdplik) som också gäller gemensamma rum eftersom de är en del av våra lägenheter. Man måste ju ta hand om det man hyr. Dessutom har vi en mängd saker tillsammans i föreningen som vill lagas, målas och piffas upp, rengöras, grejas med, tömmas, förbättras och städas. Det finns alltid saker att göra! Föreningen brukar bjuda på pizza, pubkväll eller något annat trevligt när fixardagen är slut. Detta är obligatoriskt.

Värdskapet

För att de gemensamma rummen ska vara tillgängliga och välskötta har vi ett system för bokning och tillsyn. Vi kallar det värdskapet. Det innebär att du flera gånger om året ansvarar för att vara tillgänglig i huset för att ta emot bokningar och låsa upp när grannar vill hitta på något och se att det ser ok i rummen. Det sista du gör är att göra en särskild kvällsrunda för att se att allt är ok. Värdskapet är helt obligatoriskt och en del av ditt personliga förvaltningsansvar.

Arbetsgrupper

Mycket av aktiviteten i huset sker i arbetsgrupper. Att gå med i en arbetsgrupp är ett helt frivilligt och utmärkt sätt att förverkliga idéer och fördjupa kontakten med andra. Man kan också engagera sig utanför arbetsgrupp på olika sätt Klicka på länkarna högst upp eller eller skrolla ner för att läsa mer! Du kan också skapa en ny arbetsgrupp om du saknar en. Skriv en verksamhetsplan och skicka till styrelsen så tas frågan upp för beslut på nästa stormöte.

Ateljégruppen

Till ateljén kan man komma för att skapa, måla och vara kreativ. Nycklar finns hos alla medlemmar i gruppen och vi låser gärna upp. Det ska alltid finnas en vuxen som ansvarar för att Ateljén lämnas städad och att material nyttjas på ett ansvarsfullt sätt. Kostnaden för förbrukningsmaterial betalas med 10 kr/gång via swish. För att underlätta redovisningen uppmanas alla använda QR-koden som finns uppsatt på ateljédörren.

Vi hoppas på fortsatt mycket spontan verksamhet. Vi välkomnar nya medlemmar och är öppna för fler användningsområden för lokalen. Har du pysselmaterial hemma att avvara – tänk gärna på ateljén! Varmt välkommen att efterbetala/donera ett bidrag till ateljén.

Cafégruppen

Cafégruppens ansvar är

  • att fylla på förbrukningsvaror som kaffe, papper, diskmedel o dyl.
  • att inreda cafeét med porslin och köksutrustning.
  • att inreda med gardiner och liknande årstidvis.
  • att bjuda in till olika former av samkväm.
  • att hålla en av kollektivets viktigaste mötesplatser levande.
  • att stötta kollektivet vid olika evenemang.
  • att ”ansvara för viktökningen i kollektivet”.

Cafégruppen tar gärna emot flera medlemmar. I dagsläget består cafégruppen av Maria Caguson 51:an (sammankallande), Sofia Frithioff 39:an, Sigrid Gustafsson 41:an, Kristina Hemström 41:an, Frida Holmgren 43:an, Janna Aanstoot 57:an, Eva Mertel Högberg 59:an, Jens Wiethege 45:an och Mia Åstrand 53:an.

Föräldragruppen

Under våren och sommaren 2020 gjordes stora satsningar på lekmiljöer utomhus. Några av de mest lyckade är; Hängstolarna i paradisäppelträden på innergården utanför ateljen, Slackers Ninjaline vid lekplatsen, och lekstugan vid 45:ans lotter. En lekyta har också förberetts i lekboden vid 55:ans lekplats. Vi köpte in stångtennis, som var rolig, men tyvärr fort fick fötter. En påminnelse om tydligt märka upp sådant som går lätt att bära. Vi har också planerat för, och gjort större delen av inköpen för Jonglerings och käpphäst-manege vid 45:ans lotter. En vattenlekstation är påtänkt och planeras vid 51:ans lotter.

Under 2021 vill vi fortsätta utveckla och underhålla lekmiljöerna utomhus: Få till stånd jonglerings och käpphästmanege vid 45:ans lotter. Vattenlek vid 51:ans lotter. Genomtänkt leksaksförvaring. Komplettering av sandlådeleksaker. Komplettering av vinterleksaker. Ersätta den slitna hängmattan med väderbeständig modell. Ersätta den gröna trädgungan. Lekboden: Se över möblering. Rensa, laga, slänga. Hyllor, krokar och förvaring.

Inomhus vill vi: Rensa, pimpa och akustikdämpa lekhörnan i cafeet.
Skaffa en Kalas-låda för att underlätta för arrangerande av barnkalas i cafeet. Se över möbleringen i barnhörnan i cafét. Fundera kring vilka leksaker som är lämpliga att införskaffa till barnhörnan

Vi tycker att det är viktigt att vi gör inköp som är hållbara och när det är möjligt använder begagnatmarknaden och uppmuntrar till återbruk och samnyttjande i kollektivet.

Lekhörnan skulle behöva en rejäl utrensning, och uppmärkning av leksaker. Vi skulle vilja se över alternativ till det långa vita bordet vid fönstret. Det finns ett stort behov av att bullersanera genom att sätta upp mjuka textilier, både tjocka gardiner, och cirkelformade mattor på dörrarna.

Kalaslåda. Det vore fint med en liten låda som innehåller alla de där sakerna som alltid behöver fixas inför ett barnkalas. Fiskdammstyget, med hängen avpassade för en av dörrarna. Metspöet. Godispåsarna som går att köpa billigt i storpack, eller dyrt i småpack på inredningsbutik.

Akrobatik
På tisdagskvällar under våren och hösten har det varit familjeakrobatik med cirkus-Emma. Under våren så var vi noga med att tvätta händerna innan varje akrobatiktillfälle, och vi gjorde inga övningar där man är särskilt nära varandra. Det brukade komma ca 10-20 pers. Vårterminen avslutades med en utomhusföreställning för äldre och andra som ville se på. Föreställningen innehöll bland annat poiande, kullerbyttor, rockringar och snurrande tallrikar. Under hösten så hade coronarestriktionerna blivit hårdare, familjeakrobatik blev till barnakrobatik, alltså fick inga vuxna vara med. Under höstterminen var det inte lika många som hade möjlighet att komma på akrobatiken. Men det hindrade oss inte från att göra en uppvisning även detta terminsavslut. Istället för en föreställning så bestämde vi oss för att göra en adventskalender med 24 bilder/filmer med sådant vi lärt oss, som vi lade upp på Stolplyckans facebooksida.

För 2021 vill vi äska pengar för att även detta år hyra in Cirkus-Emma till cirkusträning. Familjeakrobatiken är bra därför att man rör mycket på sig och får lära sig nya saker, till exempel att stå på händer eller att poia. Det är många som tycker om familjeakrobatiken, både vuxna och barn i alla åldrar och olika nivåer, men pga rådande pandemi så får tyvärr inte vuxna vara med. Utifrån hur det går med corona så kanske vi anpassar oss på andra sätt. Man får själv välja hur svårt man vill ha det, och Cirkus-Emma beskriver och visar bra.

Gympagruppen

Gympagruppen är till för att uppmuntra till aktiviteter i kollektivets gympasal samt ansvara för planering av inköp till lokalen. Lokalen bokas i vår gemensamma pärm och hos värden finns även nyckel. Extra nycklar innehas av gympagruppens medlemmar.

Gympasalen är en av husets populäraste lokaler och bokas flitigt för fri lek, sport och
barnkalas. En möjlighet för många att kunna röra på sig på hemmaplan. Lokalen
används dagtid av trygghetsboendets verksamhet och förskolorna i området.
Vardagar 18-22 och helgdagar 10-22 är den tillgänglig för medlemmar i kollektivet. Man kan boka en timma per gång max en bokning åt gången. Först när bokningen är
använd kan man boka igen. Alltid en vuxen ansvarig. Fast bokning innebär att man
kan boka upp en viss tid och dag för hela terminen. Förutsättningen är att alla i huset
är välkomna och att styrelsen godkänt bokningen.

Inför nästa år vill vi äska pengar för bättre mångsidig utrustning till lokalen och pengar till sådant som alltid behöver förnyas som bollar och racket till bollsport. Vi skulle fortsatt vilja ha möjlighet köpa in en motionscykel om tillfället dyker upp därför tänker gruppen äska 2000 kr med förhoppning att hitta en bra begagnad. Förra året äskades 1000 kr till en begagnad motionscykel, men det är svårt att hitta till det priset.

Vi vill fortsätta att förbättra förvaringen av redskap, leksaker och vikter och äskar pengar för att kunna platsbygga förvaringsutrymmen.

Vi vädjar också om hjälp att hålla koll på alla dörrar in till lokalen så dessa hålls låsta. Vi får alla hjälpas åt att kontrollera alla dörrar varje gång vi lämnar lokalen. Man får gärna känna en extra gång på dörren även när man bara passerar lokalen.

Gästrumsgruppen

Under 2021 hade vi endast möjlighet att nyttja gästrummet i 51:an, men nu finns också ett helt nytt i 47:ans bv.

Hagengruppen

Hagengruppen ansvarar för att sköta om Hagen (Magistratshagen) på rätt sätt, så att den värdefulla floran som finns där har rätt förutsättningar för att fortleva. Till gruppens förfogande finns en bod med redskap såsom liar och räfsor mm.

Under 2020 har fagning av Hagen skett som vanligt på våren, dvs löv och kvistar har räfsats upp och transporterats bort. Gruppen har också köpt en ny presenning, i enlighet med det som äskats inför året. Pengarna räckte också till att köpa några par nya arbetshandskar. Som vanligt ordnades slåtter på sensommaren genom kommunen som anlitade företaget Slåttergubben. Under året har också den nya lekplatsen i Hagen blivit klar, som kommunen anlagt. Gruppens samordnare har haft mailkontakt med kommunens projektledare om hur kommunen påverkat (”återställt”) marken efter anläggandet. Kommunen har lagt på näringsrik matjord och sått gräs i vissa slänter i området, vilket är negativt för den magra ängsfloran. Det rör sig dock om begränsad påverkan i det stora hela.

Under 2021 planerar gruppen att städa och rensa i gruppens redskapsbod. Gruppen äskar också 1000 kr för inköp av nya räfsor (troligen av modellen Fiskars Classic Träraka eller liknande), samt fler par handskar, lagning av skottkärra och eventuellt lagning av liar. Utöver detta ämnar gruppen genomföra sedvanlig fagning av hagen (räfsa bort löv och kvistar på våren) samt säkerställa att kommunen anlitar entreprenör för slåtter på sensommaren.

Hönsgruppen

Sedan 2013 har Stolplyckan ett hönshus beläget på innergården mellan 55:an och 57:an. Hönsen glädjer många i området och är en tillgång både för äldre och yngre. Bland annat går flera förskolegrupper regelbundet dit och hälsar på djuren. Under året har gruppens medlemmar turats om veckovis med daglig skötsel, rastning och underhåll.

I april 2020 tog vi farväl av Agda som plötsligt trillade av pinn. Då hade vi bara två gamlingar kvar – Dolly och Jussi. Under sommaren fick därför fyra nya unghönor flytta in i Hönslyckan; Lillmästarn, Hedwig, Kakan och Guldklo. De fyra kommer från samma gård som Dolly och Jussi och det dröjde inte länge innan de kom in i gänget. Vid föryngringen av beståndet gjordes en ny ansökan om tillstånd eftersom det tidigare tillståndet gällde fyra hönor. Det nya tillståndet behövdes för att kunna skola in de fyra nya samtidigt som de två gamla ännu var i livet. Vi hade planer på att anlägga gräs i hönsgården men de planerna har inte genomförts. Stenar har däremot lagts ut framför hönshuset, hänglåset har bytts ut och en lucka ordnats så att hönsen under sommaren kan komma och gå fritt dagtid. Fr o m november har dock hönsen fått hålla sig i sin gård p g a restriktioner till följd av fågelinfluensan. Hönsen verkar ta restriktionerna med ro och vi håller tummarna för att de snart hävs (igen) så att hönorna åter får gå fritt igen.

Hönsgruppen kommer under 2021 att ta hand om hönsen som tidigare och önskar föreningens tillstånd att flytta hönshuset i samråd med Stångåstaden så att branduppställningsplatsen inte hindras. Nya medlemmar hälsas varmt välkomna till gruppen!

Infogruppen

Vårt främsta uppdrag har varit att informera intressenter om kollektivhuset, så att de själva kan bestämma om de vill bo här eller inte

Vi har arbetat strukturerat med skriftlig och muntlig information samt studiebesök på plats enligt ett sedan flera år utprövat system. Vår bedömning är att i princip alla har varit välinformerade när de skriver kontrakt. Endast ett fåtal nya förstahandskontrakt inkl rivningsavtal har dock skrivits under året, så arbetsbördan har varit liten.

Vårt främsta uppdrag under 2021 är att se till att folk i allmänhet förstår vilket fantastiskt kvarter Kollektivhuset Stolplyckan är, så att folk som förstår huset och trivs här flyttar hit! Vi gör det genom att skapa innehåll för media och social media och vår nya webbplats. Detta är särskilt viktigt åren under renoveringen då många lägenheter förväntas hamna på den externa marknaden.

Vårt uppdrag är också att informera aktiva intressenter om kollektivhuset, så att de själva kan bestämma om de vill bo här eller inte.

Vi ämnar också bygga upp ett nätverk med kontaktpersoner i huset så att nya grannar lättare blir en del av gemenskapen.

Vi prioriterar utåtriktat arbete detta år.

Keramikgruppen

Under 2020 har det varit stor aktivitet i keramiken. Pga pandemin som råder har vi fått ändra lite på verksamheten i lokalen. Öppna tisdagar har fått vara vilande men vi har varit tillgängliga på annat sätt. Man har både arbetat i lokalen, i begränsad grupp, eller köpt lera och arbetat hemma.

Vi har förnyat både verktyg och annat material för att underlätta verksamheten, både för besökare och gruppen. Dock fick vi ändra ett planerat inköp som vi äskat pengar för, och kontaktade styrelsen men inte via stormöte, då pandemin gjorde att stormöten inte gick att genomföra.

Vi vill under 2021 fortsätta att inspirera, ha god tillgänglighet och tillhandahålla bra material. För att göra det behöver vi komplettera inköp av förbrukningsmaterial såsom lera och glasyrer. I det tillkommer dessutom dyr frakt, då vikten på materialen är tungt. Behöver också komplettera med en borrmaskin till en tidigare inköpt glasyromrörare, då det är ett tungt arbete att sköta om glasyrerna.

Köksgruppen

Köksgruppen har haft i uppdrag att ägna sig åt att upprätthålla goda relationer med de andra aktörer som också har intresse av vårt storkök och våra matsalar. Köksgruppen har dock inte kunnat genomföra de möten som normalt hålls med representanter från Stångåstaden eller LeanLink under 2020 p g a corona. Köksgruppen har genom representanterna fortsatt att jobba och lobba för att säkra vår tillgång till storkök och matsal. Köksgruppen kan konstatera att samförståndet mellan LeanLink och kollektivhusföreningen hittills fungerat mycket bra. För att få boka/använda storköket krävs det godkännande och vid behov instruktioner från köksgruppen.
I samband med renoveringen kommer vi att få ett nytt storkök som sannolikt kommer att stå klart till sommaren. Köksgruppen bedömer att möjligheten att starta upp matlagning innan dess är begränsat av corona. Innan köket stängs för renovering ska vi i köksgruppen inventera fördela och magasinera de lösa inventarierna i köket.

I samband med inflytt i nya köket ska vi eftersträva enhetlighet och rationellare inventarier och gammalt och udda bytas ut mot begagnat men enhetligt. Köksgruppen planerar att fortsätta arbetet med att sörja för förutsättningarna för att laga mat gemensamt stödja föreningens olika verksamheter i kök och matsalar. Köksgruppen planerar att inför höstterminen på nytt sammankalla nyckelpersoner i måndagsmatlagen till möte för att samla in synpunkter och sprida inspiration och information. Vi kommer att behöva ordna instruktioner och sätta upp rutiner för nyttjande av det nya köket. Vi kommer därför att ordna köksutbildning och har även planer på annat sätt förbättra våra rutiner och informationsflödet kring hur vi som nyttjar storköket ska bete oss. Även fortsättningsvis kommer det att vara viktigt att vi verkar för goda relationer med övriga aktörer som har verksamhet i stora matsalen. Vi hoppas och tror att samarbetet också i fortsättningen kommer att fungera riktigt bra.

Jubileumgruppen

Projektgrupp med mål att samordna firandet av husets 40-årsdag. Blir ett post-pandemi party av rang.

Kontorsgruppen

Kollektivhuset äger sedan 2016 en multifunktionsapparat (i fortsättningen kallad “apparaten”) som kan skriva ut, skanna till usb mm och kopiera till låga priser. Betalas via Swish, alternativt gratis (!) för allt som rör kollektivhuset!

Under 2020 har HP uppdaterat drivrutinen för apparaten, så de som vill skriva ut hemifrån kan behöva installera av den gamla och installera den nya för att få det fungera. Instruktioner finns på facebook, eller har kunnat ordnas med personlig kontakt.

Utskrifter hemifrån är beroende av att internetet i puben fungerar, vilket har varit en svaghet. Att lägga sina dokument på Usb-minne och ta med till caféet har varit det säkraste sättet att få det fungera.

Under 2021 fortsätter vi hålla apparaten i god funktion. En enklare swish-betalning QR-kod skall ordnas, ev med föreningen som mottagare för att slippa krångel med ännu en separat kassa. Ev dras direktkabel till skrivaren för att säkra uppkopplingen mot internet. Installationsmanualen ska ses över. Eventuellt kommer apparaten att flyttas under året.

Lastcykelgruppen

Lastcykelpoolen har sedan 2014 sett till att Stolplyckans alla invånare har tillgång till dessa smarta fordon för transporter i närmiljön. Dessutom har cyklarna fungerat som reklamskyltar för kollektivhuset. De har kunnat bokas helt digitalt via adressen ”bit.ly/bokacykel”, eller via ombud om man inte har tekniken

Gruppen har använt en facebookgrupp för kommunikation inom gruppen, samt en annan facebookgrupp för kommunikation till och från användarna. För att hålla koll på allt som behöver göras har vi använt en digital anslagstavla (www.trello.com).

Lastcykelgruppen hade 33 registrerade användare i år, vilket var något lägre än förra årets närmare 40.

På röda cykeln lagade vi befintlig styrdämpare, vilket sparade 800 kr. Vi bytte den sidan av lådan som under lång tid varit trasig. Nytt växelnav så att fotbromsen fungerade igen. Trasiga ekrar byttes, tills vi hittade en hjulmagiker som kunde ekra om hjulet ordentligt. Bromsar antislamrade. Många skruvar åtdragna. Kloss monterad längst fram på lådgolvet för att hindra kedjor och andra saker att trilla ut i främre spygatten. Ett större rostangrepp under lacken på ramen har upptäckts och behandlats konservativt i väntan på ev garanti. Batterirenovering har beställts, för att råda bot på att laddaren oftare har hängt sig och inte laddat. Ny display också beställd då fukt kommit in i den gamla och lett till driftstopp.

Den grå cykelns elsystem dog en sommardag, och då cykelverkstaden som felsökte rapporterade att motorn var trasig beställdes en ny motor och verktyg för 4000 kr, i stället för att låta cykelverkstaden köpa in den för 10 000 kr. När motor och verktyg kommit fram och vi äntligen hade möjlighet att felsöka själva framkom att felet i själva verket bara var en sladd som var trasig. Så en feldiagnos ledde alltså till att cykeln blev stående flera månader, och att bromskablarna rostat fast i kabelhöljena och vi fick byta dem innan cykeln kunde tas i bruk igen. Men lättnaden var stor när den väl rullade igen.

Sen stals den en dag vid fyratiden på Birgittaskolan. Den hittades senare på dagen av polisen på en butiksparkering i Tornby efter att personalen ringt och larmat om ett inbrott i butiken. I lådan hade gärningsmannen lämnat kvar en mjukislejonhuva! Kollektivmedlemmen som fått cykeln stulen och polisanmält stölden blev uppringd av polisen och störtade till Tornby för att hämta den, och cyklade sen hem den utan el och i iskallt regn, så nästa dag var den i bruk igen. Vi köpte en ny mindre cykel, utan el och med plastlåda. En stor bostadstasrättsförening har inspirerats av oss och vill komma på studiebesök. Ni ser säkert en del lastcyklar i Stångåstadens reklam (för diverse olika områden). Det är vår cykel!

Vi planerar för 2021 att förvalta cyklarna och ordna med en del bekvämligheter som efterfrågats. Den beställda batterirenoveringen på röda cykeln kommer att utföras och ny display monteras för att få den mer driftsäker.

Vi hoppas kunna locka ytterligare användare under året. Vi ska stripa om cyklarna med ett mer lockande budskap för att få folk att vilja flytta hit.”

Odlingsgruppen

Under 2020 som gått har utemiljön varit i fokus och vi är många som spenderat oräkneliga sköna timmar runt lotterna! Stångåstaden bidrog med gödsel som räckte både till bärbuskar och egna lotter. Taggfria hallonbuskar köptes in och planterades i ett nyanlagt hallonland. Bönor och bladgrönt planterades i en gemensam lott, för allmän skörd hela säsongen.

Ytterligare ett gemensamt kryddland anlades i närheten av 55:ans grill.

En söndag i maj samlades vi för en rejäl röjning i 51:ans odlingsbod. Saker utan ägare slängdes eller sorterades upp som gemensamma resurser. Alla odlare fick ett uppmärkt fack för egna tillhörigheter. Funktionella möbler har införskaffats till boden. En kallaxhylla vi fick av en granne, gör att utrymmet räcker till. Arbetsbänkar underlättar. Och strukturen gör det lättare att skilja på vad som är någons och vad som är gemensamt.

51:ans kompost tömdes med en betydande kraftinsats och fick instruerande skyltar.
Vi har kompletterat redskapen, tex skottkärra, vattenkopplingar, lövkorgar, grepar, vattennycklar och planteringsspadar. Även redskap i barnstorlek. En barnrutschkana köptes in för att ge föräldrar chans till två minuters spridd ogräsrensning.

Griffeltavlor finns på plats i båda bodarna för att underlätta kommunikation och tex föreslå inköp. Det finns skyltar uppsatta till gemensamma odlingar och till 45:ans odlingsbod.

Vattennycklarna är nu försedda med stora trähängen för att inte råka hamna i någon ficka.

Vi har fått sjukt mycket gjort 2020! Inför nästa säsong finns en lekmatta med vattenspridare redo, och en rosenbåge till kaprifolen väntar på att komma på plats så fort vårsolen visar sig!

Vi vill under 2021 att odlingslotterna ska fortsätta vara inbjudande oaser där man lätt delar både fika, fröpåsar och nyskördade morötter.

Vi vill fortsätta jobba både med trivselmiljö och de gemensamma odlingarna. Gärna integrerat med utelek. Och som alltid kommer vi att beskära bärbuskar och att göra kompletterande inköp av trädgårdsredskap etc.

Att få kompostlösningarna att fungera står högt på priolistan. En grovsoptunna för sådant som inte platsar i komposten tror vi är en förutsättning.

Det man sår vill man skörda. Gödsel är en viktig komponent. Vi skulle vilja köpa in pelleterat hönsgödsel för att underlätta tilläggsgödsling under odlingssäsongen.

Vi fortsätter fundera kring hur vi ytterligare kan förtydliga vilka land som enskilda, och vilka som är kollektiva. Så att alla i huset ska kunna njuta av det vi odlar gemensamt! Tex, hallon, björnbär, kryddor, rabarber & jordärtskockor.”

Pubgruppen

”Vi ämnar avvakta med möbelinköp tills det blir tydligare vilka lokaler vi har. Vi planera för någon form av Valborgsfirande, Post-Covid-Party, luciakalas och Halloweenfest. Prova att brygga öl i gruppen informellt och utvärdera om det kan vara en aktivitet för framtiden.”

Snickisgruppen

”Inför 2021 vill Snickisgruppen köpa in nya verktyg och ersätta de som är slitna eller försvunna. Vi vill även köpa in en plan– och rikthyvel, då den vi har är trasig. ”

Textilgruppen

2020 började som vanligt. Varje torsdag kl 19-21 var vävstugan öppen, och minst en person från textilgruppen fanns på plats för att kunna hjälpa till. Vi har ju tillgång till vävstolar, symaskiner, textilfärger och annat som kan behövas, för att inte tala om alla deltagares egna kunskaper. Vi hade planerat öppna aktiviteter såväl som utställning av det som skapats.

Vad har då hänt? Jo, mattor vävdes och torsdagskvällarna blev en trevlig stund för avslappnad samvaro. Och så kom då Coronan…

Så snart covidsmittan lagt sig kommer vi 2021 att fortsätta hålla öppet på torsdagskvällar kl 19-21. Då ska vi också bjuda in till olika aktiviteter, och genomföra en utställning av skapade alster. Under slutet av terminen planerar vi litet julhantverk. Hjälp oss gärna med förslag och idéer! Vill du väva, så finns det en turordningslista, så anmäl intresse!

Tidningsgruppen

En grupp för dig som gillar att skriva, fota, intervjua, rita och layouta. ”Vi planerar för tre tidningar under år 2021, två under våren (med aningen färre sidor) och en till hösten. ”

Återbruksgruppen

Återbruket består av två lokaler dit alla medlemmar kan gå och lämna/hämta saker som är hela och rena. Man tar då hjälp av en återbruksvärd som följer med och öppnar. Vi har detta år, precis som tidigare år haft fasta tider två gånger i veckan, då gruppens medlemmar turas om att vara hemma och redo att öppna. De senaste åren har vi endast haft virtuella möten avseende verksamheten och mycket sköter sig självt. Vårt schema är digitaliserat och fylls i en termin i taget, man fyller i vilka pass man kan ta, och när schemat är fullt anslås det på husets anslagstavlor.

Pryl-och Möbelåterbruken har varit en tillgång, särskilt för nyinflyttade. Man får ta hem det man vill ha, och lämna hela och rena saker som kan komma någon annan till användning. Återbruket möjliggör för oss att ta hand om miljön och om varandra!

För att hålla återbruken i ordning har det genom åren visat sig krävas viss kontroll av att den som lämnar verkligen:

  • inte lämnar lådor/kassar stående på golvet, utan plockar upp dem på avsedd plats.
  • inte låter medföljande barn leka/riva runt utan att detta återställs.
  • inte lämnar skräp (dvs trasiga, inkompletta, äckligt smutsiga saker som ingen vill ha)

Detta är anledningen till att vi håller nyckeln inom gruppen av värdar (inte lånar ut nyckeln) och alltid följer med ut. Sedan vi började med detta har återbruken blomstrat!

För att underlätta bortsortering av prylar och textil har två soptunnor på hjul införskaffats. Den ena tunnan är tänkt att användas för textil som ska hör hemma i återvinningstunnan vid huvudentrén och den andra är tänkt för sådant som vid närmare granskning visat sig höra hemma i grovsoprummet. Till möbelåterbrukets bokhörna har kartonger köpts in där böcker och tidningar kan läggas som av någon anledning missbedömts vid nedtagning till återbruket.

Under 2021 planerar återbruksgruppen att fortsätta sin verksamhet i ungefär samma form som tidigare år. Återbruken kommer även under 2021 att hålls öppna av medlemmar i gruppen, och rensas, städas, märkas och sorteras under fixardagarna.

Viktigt såklart att även fortsättningsvis att alla gör en ordentlig granskning vid uppställning av sina prylar. De nya tunnorna är tänkta för situationen när t e x ett hål/fläck missats eller när det senare visar sig att en socka saknas osv.

På gång

Snart kommer information om Styrelsen, Valberedningen, Förvaltningsgruppen och Renoveringsgrupperna.