Allmänt vid användning av gemensamma rum

Allmänt gäller att det är de ansvariga för rummet som man vänder sig till om något tagit slut och behöver påfyllning (till exempel om spikarna är slut i snicken), eller om något gått sönder. Se Stolplycketidningens insida för kontaktpersoner. Vid omfattande skadegörelse bör även styrelsen i huset omgående kontaktas – vilka som är med där står vid stora anslagstavlan vid matsalen.

Grundregeln är att samtliga rum måste bokas innan de används och att den som bokat är ansvarig och deltar i aktiviteten. Vissa undantag finns. Bokning sker genom genom att kontakta dagens värd som hittas via schema i trapphuset, veckodagar 18-22 och helger 10-22.

Det finns detaljerad information om vilka särskilda regler som gäller för de olika rummen i här.